Ceník služeb

Všechny níže uvedené ceny jsou bez DPH (základní sazba - t.j. v současnosti 20%)

Služby:

Cena účetní položky

daňová evidence - neplátce DPH 20 Kč
daňová evidence - plátce DPH 25 Kč
účetnictví 20 Kč
nahoru

Množstevní slevy podle počtu účetních položek

položek měsíčně položek ročně sleva
do 50 do 600 0 %
51 až 100 601 až 1200 10 %
101 až 200 1 201 až 2 400 15 %
201 až 500 2 401 až 6 000 20 %
nad 500 nad 6 000 dohodou
nahoru

Zpracování přiznání k DPH (popř. dodatečné přiznání nebo souhrné hlášení)

do 100 položek 600 Kč
101-500 položek 1 200 Kč
501-1000 položek 2 500 Kč
nad 1000 položek cena dohodou
nahoru

Zpracování mezd (1 zaměstnanec za 1 měsíc) včetně veškeré personalistiky

malá organizace (do 25 zaměstnanců) 250 Kč
velká organizace (nad 25 zaměstnanců) 250 Kč

Množstevní slevy pro malé organizace

počet zaměstnanců sleva
do 5 0 %
6 až 10 10 %
11 až 15 20 %
nad 15 30 %
nahoru

Roční vyúčtování DPFO ze závislé činnosti za zdaňovací období

malá organizace (do 25 zaměstnanců) 2 000 Kč
velká organizace (nad 25 zaměstnanců) 4 000 Kč
nahoru

Roční vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou

malá i velká organizace 2 000 Kč
nahoru

Odborná konzultace

každá započatá půlhodina 500 Kč
nahoru

Zpracování účetní závěrky

do 500 položek 2 000 Kč
501-1000 položek 3 000 Kč
1001-3000 položek 5 000 Kč
3001-5000 položek 10 000 Kč
nad 5001 položek cena dohodou
nahoru

Vypracování Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (k 31.3.)

pouhé vyplnění daňového přiznání (bez zkoumání podkladů) 2 000 Kč
z vedené daňové evidence (podle složitosti) 3 000 - 5 000 Kč
z vedeného účetnictví (podle složitosti) 5 000 - 10 000 Kč
pro spolupracující osobu (podle složitosti) 2 000 - 4 000 Kč
vypracování Přehledu pro zdravotní pojišťovnu nebo sociání zabezpečení 500 Kč
nahoru

Vypracování Přiznání k dani z příjmů právnických osob (k 31.3.)

z účetnictví (podle složitosti) 7 000 - 20 000 Kč
nahoru

Zpracování hlášení pro Český statistický úřad

podle druhu výkazu 500 - 2 000 Kč
nahoru

Zpracování přiznání k silniční dani

do 3 aut 1 000 Kč
každé další auto 200 Kč
nahoru

Další nahodilé daně (daň z nemovitosti, dědická, darovací apod.) - cena dohodou

Vedení daňové evidence - účetnictví za měsíční paušální částku

Cena je určena jako 1/12 ceny kompletního účetnictví za předchozí období včetně množstevních slev + sleva 5 %

nahoru

Minimální paušální částky

vedení daňové evidence 1 500 Kč
vedení účetnictví 2 500 Kč
nahoru
Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká národní banka Justice
www.mfcr.cz www.mpsv.cz www.cnb.cz www.justice.cz
mapa webu